Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Pajakoulu

Pajakoulut tarjoavat käytännönläheisen tavan suorittaa peruskoulu- tai ammatillinen tutkinto. Pajakoulussa opiskelu perustuu tekemiseen ja tekemällä oppimiseen. Tavoitteena on aina päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saaminen.

Perusopetusta tarjoava luokkamuotoinen pajakoulu toimii yleensä työpajan tiloissa. Opetuksesta vastaavat opettaja ja yksilövalmentaja. Teoriaopintojen lisäksi oppilailla on työssä oppimista ja/tai työpajoilla työskentelyä. Yksilövalmentajan työnkuvaan kuuluu oppilaan kokonaisvaltainen tukeminen. Yhteistyö eri viranomaisten ja vanhempien kanssa on tiivistä.

Peruskoulun voi myös suorittaa pajakoulussa, jonka teoriaopetuksesta vastaa oppilaan oma koulu ja oppilas käy työpajalla ns. intervallipajaopetuksessa 1-4 päivänä viikossa. Yksilövalmentajan tehtävänä on ylläpitää yhteyksiä oppilaan verkostossa ja seurata opintojen edistymistä. Tavoitteena on lisätä opiskelumotivaatiota työssä onnistumisten avulla.

Avoin pajakoulu tarjoaa kaikille oppivelvollisuusiän ylittäneille mahdollisuuden suorittaa peruskoulu tai korottaa numeroita.

Toisen asteen tukinnon pajakoulutus vaihtelee työpajakohtaisesti. Usein opetuksesta vastaa ammattioppilaitoksen palkkaama opettaja, ja hänen tukenaan työskentelee yksilövalmentaja.
Teoria- ja luokkaopetusta on vähän. Opiskelu tapahtuu käytännön työn kautta. Ammattioppilaitoksen opiskelija voi tulla työpajalle työssäoppimisjaksolle tai ns. intervallipajaopetukseen. Myös oppilaitoksen kirjoilla oleva nuori voi suorittaa tutkinnon loppuun pajajakson aikana.

 
Kun työpajalla tehtävät työt on kuvattu opetussuunnitelman keinoin, sujuu yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa mutkattomasti. Lue lisää opetussuunnitelmasta pajalla. Katso myös pajan yhteistyötahot.