Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

AVI, ELY

Aluehallintovirasto (AVI) edistää mm. perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalveluiden saatavuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Virasto hoitaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan. Sen tehtäviä ovat peruspalvelujen arviointi, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät ja opetustoimen tehtäviä.

http://www.avi.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskus (ELY) hoitaa koulutukseen ja osaamiseen, rakennerahastoasioihin, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen, oppilaitosrakentamiseen ja kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä sekä liikennehallinnon tehtävät.

http://www.ely-keskus.fi

 

Aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikeenne- ja ympäristökeskukset tukevat alueensa koulutus- ja kulttuuripalveluja. Tehtävänä on taata, että palvelut vastaavat alueellisia tarpeita ja työelämän vaatimuksia. Ne arvioivat myös kunnille kuuluvien peruspalveluiden sekä paikallisten palveluiden toteutumista.

Sivistysosastot vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nuorten työpajatoimintaan suunnatun kansallisen avustuksen ja ESR-avustuksen jakamisesta sekä ammatillisesta lisäkoulutuksesta.
Ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyvien hankkeiden tulokset raportoidaan opetusministeriöön.

AVI ja ELY järjestävät alueellisia työpajatoimijoiden tapaamisia, toteuttavat hankkeita(Nuorten työpaja 2010, ESR) ja tekevät vuosittain valtakunnallisen työpajakyselyn.