Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Koulut ja oppilaitokset

Koulut ja oppilaitokset


Työpajojen ja ammattikoulujen yhteistyö on tiivistä esimerkiksi silloin, kun nähdään että opiskelu on nuorelle liian teoreettista ja opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Nuori voi siirtyä pajalle jatkamaan opintojaan. Joissakin kunnissa on tarjolla myös pajakouluja, joissa peruskouluikäiset nuoret voivat suorittaa peruskoulun loppuun.

 
Paitsi, että oppilaitoksista ohjataan nuoria pajoille, myös muunlainen yhteistyö pajojen kanssa on mahdollista. Pajalla oppisopimuksessa oleva nuori saattaa esim. suorittaa teoriajaksoja ammatillisessa oppilaitoksessa tai käydä siellä tutustumassa koulutukseen muutaman viikon ajan.

 
Työpajojen koulutuspalvelutarjonta ja oppilaitosyhteistyö on paikkakuntakohtaista ja parhaiten niistä saat tietoa ottamalla yhteyttä oman alueen työpajoihin. Koulutuspalveluiden keskeisimpiä muotoja ovat oppisopimuskoulutus, pajakoulut ja tuotantokoulut.

 

Peruskoulu

Peruskoulun tutkinnon voi suorittaa pajakoulussa, joka tarjoaa käytännönläheisen tavan opiskella niille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Pajakoulussa työskentelee yksilövalmentaja, jonka tehtävänä on tukea nuoren arjenhallintaa, sekä joissain tapauksissa erityisopettaja, joka on vastuussa oppisisällöistä.

Ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset

Kun ammatilliset opinnot eivät suju ja ovat vaarassa keskeytyä, voi nuori siityä työpajalle käytännönläheisempään opiskeluun. Työpajassa voi suorittaa joko koko tutkinnon loppuun tai joitain osia siitä. Avainasemassa työpajapalveluihin ohjaamisessa ovat opinto-ohjaus, kuraattori sekä ammatinvalinnan ohjaus.
 

Erityisammattikoulut

Erityisammattikoulut ovat vammaisille tai muuten opinnoissaan erityistukea tarvitseville tarkoitettuja ammattikouluja. Erityisammattikouluissa on tarjolla valmentavan koulutuksen linjoja sekä ammatillista koulutusta.