Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Ministeriöt

Linkkejä ja vinkkejä:


Etsivää nuorisotyötä pajoilla
Kaks'kättä työpaja, Seinäjoki

Rannikkopajat/Finders, Kotka

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

TEM myöntää työpajoille hankerahoitusta ja tukee pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten sekä kouluttamattomien nuorten työllistymistä maksamalla työnantajille palkkatukea. TEM pyrkii myös lisäämään oppisopimusopiskelun määrää myöntämällä palkkatukea oppisopimusopiskelijan työllistämiseen.
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Työpajat luetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä yhdeksi nuorisotyön kohteeksi. Työpajojen sisällöllinen kehittäminen kuuluu OKM:n nuorisoyksikön toimialaan. Pajojen valtion rahoitus jakautuu opetus-ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. OKM vastaa toiminnan perusrahoituksesta ja kehittämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita sekä tehdään ajankohtaista tutkimusta.

Ehkäisevä päihdetyö
OKM tukee ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä määrärahalla, joka käytetään työn toimintaedellytysten parantamiseen, henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutukseen sekä pitkäaikaisten ohjelmien ja projektien tukemiseen. Ennaltaehkäisy on mukana myös muussa nuorisotyössä kuten nuorten työpajoilla ja iltapäiväkerhoissa. Muun muassa nuorten työpajoille ja erityisnuoriostyöhön koulutetaan alan osaajia.

Etsivä nuorisotyö
OKM on myöntänyt valtionavustuksen nuorten työpajatoimintaan liittyvän etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkaamiseen. Periaatteena on varhainen puuttuminen tilanteeseen ja matalan kynnyksen palveluiden tarjoaminen nuorille. Työtä tehdään pareittain, ja yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.

Etsivän nuorisotyön avulla pyritään tavoittamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Näiltä nuorilta saattaa puuttua kyky ja tietoa hakeutua itsenäisesti tarjolla oleviin julkisiin palveluihin. Yhtenä tavoitteena on myös paikallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialan palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla ja näin myös monet työpajat tekevät yhteistyötä paikallisten ministeriön alaisten viranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäessään kunnat voivat ostaa työpajoilta erilaisia palveluja työvoiman palvelukeskuksien kautta, joissa yhdessä toimivat työ- ja elinkeinohallinto, kuntien sosiaalityö ja Kela. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kuulu työpajatoiminnan rahoittajiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta. Se määrittelee palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Ministeriö myös valvoo palvelujen toteuttamista ja laatua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä Aluehallintoviraston (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ELY) kautta. Palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla.