Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Muut

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

 

CIMO on kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminta-ajatuksena on edistää kansainvälistä koulutus-, työ-, kulttuuri- ja nuorisoyhteistyötä.

CIMO organisoi apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia. Se tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat myös nuoret ja nuorten parissa toimivat. Sekä työpajan valmentajille että valmennettaville tarjoutuu mahdollisuus avartaa maailmaansa ja lähteä vaihtoon Cimon kautta.

Leonardo da Vinci -ohjelman asiantuntijavaihto lähettää ulkomaille nuorten parissa toimivia henkilöitä. Vaihtojaksot voivat olla 1-6 viikon mittaisia, ja niiden tulisi tukea osallistujan jatko- tai täydennyskoulutusta. Vaihto voi liittyä esimerkiksi työpajatyöskentelyyn. Leonardo-ohjelman rahoitusta voi hakea työpajan kautta, yksittäisille henkilöille sitä ei myönnetä.

 

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry


Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja. Sen jäseninä on yli sata valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

Allianssi tuottaa palveluita sekä nuorille että nuorisoalan toimijoille. Sääntöjensä mukaan Allianssin tarkoituksena on "edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainvälisen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Allianssi hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteet toimintansa lähtökohdiksi". Allianssin toiminnot jakautuvat vaikuttamiseen ja palveluihin.

Yhteistyötä työpajojen kanssa ovat olleet mm. yhteistyössä järjestetyt kansainväliset vapaaehtoistyöleirit.