Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Palkkatuettu työ

Linkkejä ja vinkkejä:

Lue lisää palkkatuesta työ-ja elinkeinotoimiston sivuilta.

Työttömyyden pitkittyessä työ- ja elinkeinotoimisto voi maksaa työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön työllistämiseksi.

Tukea voidaan maksaa kunnalle, yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä kotitalouksille vajaakuntoisen, nuoren tai syrjäytymisvaarassa olevan työllistämiseen.Työnhakija voi saada omatoimisen työnhaun avuksi palkkatukisetelin työ- ja elinkeinotoimistosta.

Työllistämistuella pyritään työllistettävän ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen ja työmarkkina-aseman parantamiseen. Tukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen avulla voidaan työllistää valmentautujia työpajalle yleensä 10 kuukauden ajaksi. Työttömän vajaakuntoisen palkkaamiseen sosiaalisessa yrityksessä voi saada tukea 36 kuukauden ajaksi. Oppisopimuksessa tukea voidaan maksaa koko sen keston ajan. Valmentautujalle maksetaan 85 % alan työehtosopimuksen mukaisesta palkasta.