Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Oppisopimus

Linkkejä ja vinkkejä:

Lisää oppisopimuksesta:
Oppisopimustoimistojen ylläpitämä oppisopimus.net.

Opetushallitus. Sivulta löytyy myös haku paikallisista oppisopimuksen järjestäjistä.


Ohjeita oppisopimuksesta kiinnostuneelle.


Lue lisää näyttötutkintojärjestelmästä

 

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla.

Oppisopimuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa. Valittavissa on lähes kaikki nuorten ja aikuisten ammattitutkinnot pois lukien korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulututkinnot. Oppisopimusta voidaan soveltaa myös koulutukseen, jonka avulla hankitaan jonkin työn vaatimia erityisvalmiuksia.

Useimmat tutkinnot suoritetaan näyttöinä. Niissä opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia arvioidaan aidon kaltaisissa työtilanteissa oppilaitoksessa tai työpaikassa.

Opiskelija hankkii yleensä itse oppisopimuspaikan joko suoraan työnantajalta tai työ- ja elinkeinotoimiston avustuksella. Myös työpajalla voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen. Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa oppimisajalta. Työnantajalle taas maksetaan koulutuskorvausta; opiskelijan palkkaukseen on myös mahdollista hakea työhallinnon palkkatukea. Opiskeluun varataan yleensä aikaa 2-4 vuotta.

Erityisoppisopimus on laissa säädetty mahdollisuus, jossa opiskelijalle on turvattu samat erityisopiskelijan tukitoimet kuin ammattioppilaistoksessa opiskelevalle.