Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Palveluohjaus

Linkkejä ja vinkkejä:

Lue lisää palveluohjauksesta Sosiaaliportti-sivustolla.

Palvelujärjestelmämme hajanaisuus saattaa aiheuttaa avun tarvitsijalle ongelmia. Palveluohjauksen avulla pyritään helpottamaan sosiaali-, terveys- ja työ- ja elinkeinopalvelujen tavoittamista, kun palveluohjauksessa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut kootaan yhteen.

Lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niiden pohjalta sopivan palvelukokonaisuuden laatiminen. Asiakkaalle laadittua joustavaa, saumatonta palvelukokonaisuutta voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli asiakkaan tarpeet tai voimavarat muuttuvat.

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen, asiakkaan etua korostava työtapa, joka perustuu kumppanuuteen ja tasa-arvoon.

Palveluohjauksen avulla asiakkaan on helpompi löytää ja tavoittaa palvelujärjestelmämme tarjoamia palveluja.

Tehokkaan palveluohjauksen toteuttaminen edellyttää organisaatiolta työtiloja, sitoutumista, vuorovaikutusta yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa, toimivia tietojärjestelmiä sekä riittävää rahoitusta.

Palveluohjausta tekevät sosiaali- ja terveysalan järjestöt, erilaiset yhteisöt sekä kunnallinen sosiaali- ja terveystoimi. Palveluohjaajat toimivat yli hallinnollisten organisaatiorajojen.