Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Työvoimapoliittinen koulutus

Työvoimapoliittinen koulutus(työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää yksilön ammattitaitoa ja parantaa hänen työllistymismahdollisuuksiaan.

Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä, ja siihen sisältyy useimmiten työssäoppimista. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä pyritään selkiyttämään osallistujan urasuunnitelmia ja päivittämään työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten esim. atk-osaamista.

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta koulutustukea tai työmarkkinatukea. Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta saa tietoa tarjolla olevista koulutuksista. Sivuilla voi täyttää sähköisen hakemuksen.