Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Kuntouttava työtoiminta

Linkkejä ja vinkkejä:

Tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta:
 
Tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta STM:n sivuilta
 
STM:n ja TM:n Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja -julkaisu (2001)
 
 
 
 
 

Kuntouttava työtoiminta perustuu kuntia velvoittavaan lakiin vuodelta 2001. Kuntien on lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille, jotka saavat työmarkkinatukea ja toimeentulotukea. Laki velvoittaa kunnat ja työ- ja elinkeinotoimistot järjestämään yhteistyössä kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.

Pitkäaikainen tyttömyys määritellään iän mukaan. Alle 25-vuotiaat voivat päästä kuntouttavaan työtoimintaan oltuaan työttöminä 8,5-12 kuukautta. 25 vuotta täyttäneet tulevat palvelun piiriin 2-2,5 vuoden työttömyyden jälkeen.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttöminä olleiden elämänhallintakykyä ja mahdollisuuksia työllistyä sekä osallistua työvoimatoimiston aktiivitoimiin ja sijoittua niiden kautta avoimille työmarkkinoille.

Tavoitteet pyritään asettamaan realististiksi asiakkaan lähtötilanteen mukaan. Työvalmentaja ja valmentautuja arvioivat edistymistä. Arviointien pohjalta laaditaan jatkosuunnitelma seuraavista toimenpiteistä.

Kunta joko järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tai sopii sen järjestämisestä toisen palveluntuottajan kanssa.


Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää 3-24 kuukaudeksi. Vuoden aikana kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua enintään 230 päivänä. Toiminta on joustavaa; sitä voi olla 1-5 päivänä viikossa ja 4-8 tuntia päivässä, sopimuksen mukaan.

Valmentautujalle maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea sekä 8 euroa/osallistumispäivä ylläpitokorvausta tai toimintarahaa. Lisäksi hänellä on mahdollisuus saada korvauksia matkakuluista.