Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen tavoitteena on parantaa kuntoutujan työvalmiuksia ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työllistymistä vaikeuttava psyykkinen sairaus ja jotka tarvitsevat tukea palatakseen työelämään tai vaihtaakseen ammattia sekä nuorille, joilla on vaikeuksia saattaa ammatillisia opintojaan loppuun.

Kuntoutujan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Tavoitteena on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantuminen ja arjenhallinnan vahvistuminen ja lopulta sijoittuminen joko avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, tuettuun työllistymiseen tai kuntoutujan kannalta muun mielekkään ratkaisun löytäminen.

Kyseessä on Kelan ammatillinen kuntoutus, jonka kesto määritellään yksilöllisesti. Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta on tarjolla yksityisissä työkeskuksissa, työhönvalmennussäätiöissä ja työpajoilla. Kuntoutuksen aikana työkennellään tuetusti ja kartutetaan elämänhallintataitoja yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Loppuvaiheessa kuntoutujalla on mahdollisuus työskennellä tuetusti avoimilla työmarkkinoilla.