Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Ryhmävalmennus

Linkkejä ja vinkkejä:

Ryhmävalmennus, Työpaja Junki
(Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)

Yhteisöllisyydellä ja vertaisryhmän tuella on työpajatyöskentelyssä suuri merkitys. Ryhmävalmennuksessa tavoitteena on siirtyminen koulutukseen tai työelämään vertaisryhmän kanssa yhdessä oppien. Ryhmän jäsenet voivat jakaa kokemuksia tekemällä yhdessä. Valmennuksen keskeisiä piirteitä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus.

Ryhmässä voidaan keskustella muun muassa aktiivisesta elämänhallinnasta, työelämään siirtymisestä ja sen vaatimuksista, sekä opetella käytännön taitoja kuten atk-taitoja tai työnhakua.

Ryhmä voi tehdä tutustumisretkiä työpaikoille, ja valmennukseen sisältyy usein myös työssä oppimisen jaksoja. Työssäoppimisjaksot toteutetaan yleensä pajan omissa toimintayksiköissä.
Ryhmävalmennuksen aikana on myös mahdollista siirtyä työssäoppimisjaksolle työpajan ulkopuolisen työnantajan palvelukseen.

Ryhmävalmentajalta saa yksilöllistä tukea valmentautujan omien tarpeiden mukaisesti. Valmentautujien kanssa käydään kahdenkeskisiä arviointi- ja tavoitekeskusteluita.