Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Starttivalmennus

Linkkejä ja vinkkejä:

Lisää starttivalmennuksesta Valtakunnallisen työpajayhdistyksen julkaisusta Startti parempaan elämään - Starttivalmennuksen perusteet (2012).

TPY:n Starttivalmennusverkoston tavoitteena on valmennuksen sisältöjen kuvaaminen ja tiedon välittäminen ja Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeen tavoitteena on levittää matalankynnyksen starttivalmennusmalli valtakunnallisesti.

Kun valmentautuja tarvitsee erityistä tukea arjenhallintaansa ennen muuhun valmennukseen siirtymistä, voidaan hänelle tarjota starttivalmennusta.

Starttivalmennuksen tavoitteena on kartoittaa ensin valmentautujan työ- ja toimintakyky ja edellytykset osallistua työvalmennukseen, ja tukea häntä arjenhallinnan parantamisessa. Valmennusjakson aikana pyritään löytämään valmentautujalle sopivin valmennuksen tai tukipalvelun muoto.


Kyseessä on kokonaisvaltainen prosessi, jossa lähdetään liikkeelle valmentautujan yksilöllisen elämäntilanteen ja valmiuksien selvittämisestä, ja päädytään omien voimavarojen löytämiseen ja sosiaaliseen vahvistumiseen, joka tapahtuu pienin askelin. Starttivalmennuksen aikataulusta voidaan sopia valmentautujan kanssa. Keskeistä on valmentautujan sitoutuminen ja vastuunotto.


Verkostoyhteistyöllä on keskeinen merkitys starttivalmennuksessa, erityisesti prosessin loppuvaiheessa. Verkostossa tärkeitä ovat esimerkiksi sosiaalityö ja viranomaistahot, erityisnuorisotyö ja työpajat, hoitoyhteisöt ja asumispalvelut. Starttivalmennusta toteutetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.