Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Työhönvalmennus

Linkkejä ja vinkkejä:


Työhönvalmennus, Jupiter-säätiö

 

Työhönvalmennuksen avulla parannetaan kuntoutujan yleisiä työssäselviytymistaitoja ja työelämään tai uuteen työpaikkaan sopeutumiskykyä. Tavoitteena päästä suoraan työhön esimerkiksi pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai löytää sopiva koulutusvaihtoehto.

Työhönvalmentaja auttaa ja tukee valmentautujaa sekä on yhteydessä työnantajaan koko valmennusprosessin ajan. Valmentajan tukena työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja työvoimahallinnon ammattilaisista.

Työhönvalmennuksessa keskitytään sekä työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen, kuten vuorovaikutustaidot ja täsmällisyys että työssä suoriutumisen kehittämiseen. Valmentautuja työskentelee työhönvalmennusyksikössä, keskustelee valmentajansa kanssa ja saattaa olla mukana myös ryhmätoiminnassa. Valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Ammattialasta ja paikkakunnan tarjonnasta riippuen valmennuspaikka voi olla joko työpaja tai yritys. Työhönvalmennukseen hakeudutaan Kelan, työeläkelaitosten, tapaturmavakuutusyhtiöiden, Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksen, terveys- ja sosiaalikeskusten, työterveyshuollon tai työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Valmennusjakson pituus määräytyy lähettävän tahon maksusitoumuksen mukaan. Yleensä se on 2-6 kuukautta.