Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Työkokeilu

Linkkejä ja vinkkejä:

Tietoa työkokeilusta TE-palveluiden sivuilta

Vuoden 2013 alusta työkokeilu korvasi työharjoittelun ja työelämävalmennuksen:

Nuoren työnhakijan on mahdollista osallistua työkokeiluun, mikäli hänellä ei ole ammatillista tutkintoa tai hän on ollut pitkään työttömänä. Työkokeilussa joko selvitetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tuetaan työmarkkinoille paluuta työelämävalmiuksia parantamalla. Työkokeilupaikan voi hankkia itse tai työ- ja elinkeinotoimiston avustuksella. Työkokeilun voi suorittaa työpajassa.

Työkokeilusta tehdään aina sopimus, jonka allekirjoittavat työkeiluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työkokeilun järjestäjä. Työkokeilun ajalta maksetaan taloudellista tukea, mutta kyseessä ei ole työsuhde. Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistosta.