Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Työvalmennus

Linkkejä ja vinkkejä:

Työ- ja yksilövalmennus tukevat toisiaan.

Lisää työ- ja yksilövalmennuksesta Valtakunnallisen työpajayhdistyksen julkaisussa Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet, jonka voit tilata tästä.

Työn suorittaminen ja ammattitaitoa vaativien työtehtävien opettaminen on aina ollut keskeinen osa työpajojen perinnettä. Työn tekemiseen liittyy pajalla aina valmennus. Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen ja tarjoaa teoriaopinnoille vaihtoehtoisen tavan kehittää ammattitaitoa.

Työvalmennus tarkoittaa päivittäisen tuen antamista töiden ja työtaitojen opettelussa, yhteistoimintaa muiden valmentautujien kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden opettelua. Valmentautuja saa tukea ja ohjausta, ja häntä motivoidaan käytännön töiden ja työtaitojen opettelemiseen.

Työpajalla työ on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön elämänhallintaa. Työvalmennuksen tavoitteena on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan ottaen huomioon valmentautujan kiinnostuksen kohteet, kyvyt ja valmiudet. Työtehtävien tulee olla vaatimustasoltaan mielekkäitä, ja valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu omasta kehittymisestään.

Valmentautujalle tarjotaan työpajalla myös yksilövalmennusta, joka keskittyy valmentautujan oman elämä ja arjenhallinnan tukemiseen. Työ- ja yksilövalmennus ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia menetelmiä. Niiden suhde määritellään erikseen kunkin valmentautujan kohdalla.