Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Mitä on sosiaalinen työllistäminen?

Työelämään osallistuminen ja toimeentulon hankkiminen ovat jokaisen oikeus. Sosiaalisen työllistämisen toimialan tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä edistää ja ylläpitää heidän työ- ja toimintakykyään.

Toimialan muodostavat heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistävät ja/tai heidän työllistymistään tukevat julkisen ja kolmannen sektorin yksiköt, työllistymistä tukevat hankkeet ja projektit, sosiaaliset yritykset, työpajat, tuotannolliset työkeskukset, sosiaalipalvelusäätiöt, aatteelliset yhdistykset sekä kehitysvammaisten työtoiminta- ja päivätoimintayksiköt.

Koulutuksen puuttuminen on merkittävä työelämästä syrjäytymisen syy. Toimiala tarjoaa käytännönläheisiä koulutusmuotoja vaihtoehtona teoriapohjaiselle opiskelulle. Työpajoilla on mahdollista suorittaa ammatillisia tutkintoja, niiden osia tai ammattillista täydennykoulutusta.
Yhtenäistä mallia ei ole, vaan palvelut rakentuvat paikallisten tarpeiden, perinteiden ja käytäntöjen pohjalta.