Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Järjestöjä

Sosiaalisen työllistämisen toimialalla työskentelee lukuisia erilaisia toimijoita ja järjestöjä. Tässä joitakin.

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry


Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
(TPY) on vuonna 1997 perustettu työpajakentän ja sosiaalisen työllistämisen toimialan kehittämiseen erikoistunut järjestö.

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää työpajojen toimintaedellytyksiä ja työntekijöiden ammattitaitoa yhteistyössä työpajakentän ja muiden alan toimijoiden kanssa mm. kouluttamalla,
toteuttamalla kehittämishankkeita, tuottamalla julkaisuja, tekemällä vaikuttamistyötä ja tiedottamalla.

Vuonna 2013 yhdistyksellä on neljä kehittämishanketta, joissa tuotettua tietoa ja toimintamalleja levitetään koulutusten ja julkaisujen avulla sekä yhdistyksen alueellisen verkostotoiminnan ALU:n kautta.
 

 

Nuorisoasuntoliitto NAL


Nuorisoasuntoliitto tuottaa ja vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille nuorille, jotka käyvät töissä. Se on nuorten asumiseen ja elinolojen kehittämiseen keskittyvä valtakunnallinen järjestö.

NAL käsittää 26 paikallista nuorisoasuntoyhdistystä, jotka vaikuttavat paikallisessa politiikassa, rakentavat ja vuokraavat asuntoja sekä tuottavat palveluita asumiseen ja asukastoimintaan. Yhdistysten tavoitteena on järjestää asumispalveluita, jotka vahvistavat nuorten itsenäistymiskehitystä. NAL auttaa nuorisoasuntoyhdistyksen perustamisessa niille paikkakunnille, joilla sellaista ei vielä ole.

Nuorisoasuntoliiton valtakunnallisia jäsenjärjestöjä ovat Invalidiliitto, Suomen kuntaliitto, Sosiaalidemokraattiset nuoret ry, Suomen keskustanuoret ry, Kokoomuksen nuorten liitto, Vasemmistonuoret ry sekä Mielenterveyden keskusliitto.

 

 

VATES-säätiö


VATES-säätiö toimii vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistämisen puolesta valtakunnallisesti. Säätiö kehittää erilaisia työllistymismenetelmiä, ylläpitää erityistyöllistämisen kentällä olevien toimijoiden verkostoja, tarjoaa koulutusta ja tekee vaikuttamistyötä.

Säätiö kehittää yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa työllistymismuotoja sekä kuntoutumismalleja sekä tuottaa asiantuntijapalveluita, kuten tietopalvelua, konsultointia, koulutusta ja ohjausta.

 

Valmennus- ja sosiaalipalvelusäätiöiden yhdistys

Oktetti ry


Oktetti ry on valmennus- ja sosiaalipalvelusäätiöiden yhdistys. Oktettiin kuuluvat säätiöt ovat sosiaalipalveluita tuottavia yleishyödyllisiä yksityisiä yhteisöjä. Säätiöiden tuottamat ammatilliset ja sosiaaliset työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut on suunnattu heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

 

Oktetin tavoitteena on kehittää sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta sekä tuotannollista toimintaa paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Oktettiin kuuluvissa säätiöissä on käynnissä erilaisia hankkeita, joista saa lisää tietoa niiden omilta kotisivuilta.