Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Lainsäädäntö

Finlex - Valtion säädöstietopankki

 

 

 

Lait ja asetukset löytyvät Finlex - Valtion säädöstietopankista, joka on oikeusministeriön omistama internet-palvelu. Palvelusta voi hakea tietoa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöistä, viranomaisista, valtiosopimuksista sekä hallituksen esityksistä. Finlex palvelu on ilmainen ja tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Sähköisestä säädöskokoelmasta säädökset saa niiden julkaisupäivänä. Sivuilta löytyvät myös lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset ja niiden historia.

Tietokannassa voi tehdä säädöksiä koskevia hakuja säädösnumeron mukaan, tekstihakuna, asiasanalla, vakiintuneilla säädösnimikkeillä tai vuosikansiosta alkuperäissäädöksen antamisvuoden mukaan.

 

Laki ei velvoita kuntia järjestämään työpajatoimintaa. Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kuitenkin kuntien velvollisuuksiin ja nuorten työpajat mainitaan laissa yhtenä sen muotona.

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuoren kasvua ja itsenäistymistä, poistaa ja ehkäistä ongelmia kasvuympäristössä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta. Se on kuntien nuorisotyön ja nuorisopolitiikan perusta. Laissa nuoriksi määritellään alle 29-vuotiaat.

Nuorisolain (72/2006) 7 § määrittelee nuorten työpajapalvelut kunnan nuorisotyöhön ja –politiikkaan kuuluvaksi tarvittaessa. Työpajatoiminnassa tulee ottaa huomioon kaikki ne säädökset, jotka koskevat toiminnan erisisältöjä esim. julkisia hankintoja (laki 348/2007), lastensuojelua (683/1983 ja uusi 1.1.2008 voimaantuleva 417/2007) ja henkilötietoja (523/1999) jne.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta puolestaan velvoittaa kunnat tekemään työttömälle työnhakijalle kuntoutussuunnitelman kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta. Osana kuntoutussuunnitelmaa voi olla työskentely pajalla, mikäli työnhakijan työkyky tai ammattitaito on jostain syystä alentunut.

Näiden lisäksi toimialaan vaikuttavat mm. seuraavat lait: