Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Toiminnan kehittäminen

Sosiaalisen työllistämisen toimiala on eräänlainen verkostojen, toimijoiden ja järjestöjen kudelma, jonka yhdistävänä lankana toimii erilaisiin asiakasryhmiin liittyvien työllistämisen, valmennuksen ja ohjauksen menetelmien kehittäminen.Toimialan keskeiset järjestöt, kuten esim. TPY ja VATES, tekevät yhteistyötä erilaisissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, yhteisten käsitteiden ja merkitysten luomisessa sekä pyrkivät vaikuttamaan monilla eri keinoilla myös päätöksentekijöihin.

Sosiaalisen työllistämisen toimialalla työskentelevät eri organisaatiot ovat myös verkostoituneet paikallisesti ja alueellisesti erilaisten kehittämishankkeiden kautta.Toimialan kehittämistyön pääasiallisina rahoittajina toimivat mm. RAY, TEM ja Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Myös eri ministeriöt, kuten OKM ja STM myöntävät erilaisille kehittämisprojekteille rahoitusta. Aktiivinen kehittämistyö erilaisten hankkeiden avulla on ollut aina luonteva osa työpajojen toimintaa, ja edelleenkin projektirahoitusten osuus kentän kokonaisrahoituksesta on merkittävä.