Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Kehittämishankkeet

Linkkejä ja vinkkejä:

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on yksi työpajatoimintaan liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaja. Yhteistyökumppaneina hankkeissa ovat jäsentyöpajat ja muut sosiaalisen työllistämisen toimialan järjestöt ja yhteisöt.

Hankkeissa tuotettua tietoa, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja levitetään koulutusten ja julkaisujen avulla. 

Hanketoiminta on perinteinen, toimiva tapa kehittää järjestöjen toimintaa. Erilaisten hankkeiden ja projektien määrä on jatkuvasti kasvanut vuodesta 1995, jolloin Suomi liittyi EU:n jäseneksi. Hanketoiminta on vilkasta myös sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Kehittämisankkeissa on tavoitteena löytää uusia palveluja, toimintamalleja ja -tapoja sekä parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta. Ne toteutetaan usein yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työpajojen kansainvälinen yhteistyö on useimmiten yhteistyötä hankkeissa.

Raha-automaattiyhdistys ry (RAY) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittavat useimmat sosiaalisen työllistämisen toimialan kehittämishankkeet.