Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Laatutyö

Linkkejä ja vinkkejä:

Oman toiminnan arviointia on syytä tehdä järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisilla työkaluilla.

Yhden mallin työhön tarjoaa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli STL 2013, joka on räätälöity työpajojen ja muiden sosiaalisen työllistämisen toimijoiden tarpeisiin. STL-laadunarviointimalli pohjautuu EFQM-malliin ja CAF-kriteeristöön.

 

Työpajojen on kehitettävä omaa toimintaansa ja palvelujensa laatua pystyäkseen vastamaan sekä yhteiskunnan että asiakkaiden tarpeisiin. Laatutyö on keino todentaa tehtyä työtä ja saavutettuja tuloksia.

Laatutyön merkitys on kasvanyt viime vuosina sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Yritysmaailman tapa toimia on saanut jalansijaa myös työpajoilla. Laatutyön tavoitteet kuitenkin poikkeavat yritysmaailman tavoitteista. Sosiaalisen työllistämisen toimialalla tavoitteita ovat asiakkaiden hyvinvoinnin koheneminen ja valmennuksen vaikuttavuus.

Työpajoissa laadukas työ tarkoittaa kustannustehokasta, tarkoituksenmukaista ja järkevää toimintaa sekä toiminnan jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä.

Työpajatoiminnan rahoittajat ja valmennuspalveluiden tilaajat ovat myös kiinnostuneita työpajojen laadusta. Varsinkin tilaaja-tuottaja-toimintatapaan siirryttäessä työpajojen on entistä tärkeämpää kuvata ja kehittää toimintaansa.


Käytännön laatutyö

Laatutyö on parhaimmillaan ajattelutapa, jossa suunnitelmallinen kehittäminen on osa jokapäiväistä työtä. Itsearviointi ohjaa oman toiminnan tarkasteluun ja kysymysten esittämiseen: miksi toimimme näin, voisiko jotain tehdä toisin tai paremmin? Arvioinnin avulla pyritään tuottamaan dokumentoitua tietoa organsiaation toimintatavoista, vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä löytämään toimenpiteitä kehittämistyöhön. Laatutyö antaa mahdollisuuden koko henkilöstölle vaikuttaa ja osallistua oman työn ja koko organsiaation kehittämiseen.