Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Tilaaja-tuottaja-toimintatapa

Linkkejä ja vinkkejä:

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Palvelutori-hankkeen tarkoituksena oli kehittää sosialisen työllistämisen toimialalla sovellettavaa tilaaja-tuottaja-toimintatapaa.

Hankkeessa kerättiin käytännön kokemuksia toimintatavasta sekä tuotettiin tietoa siitä, mitä tilaaja-tuottaja-mallit työpajakentällä merkitsevät.

Myös julkisilta palveluilta vaaditaan tehokkuutta ja tuottavuutta. Palveluja hankitaan yhä enemmän ostopalveluina, vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat lisääntyvät ja kilpailuttaminen yleistyy.

Tilaaja-tuottaja-toimintatapa on sateenvarjokäsite erilaisille tilaaja-tuottaja-malleille eli toimintatapojen sovelluksille. Toimintavoissa erotetaan palvelun järjestämisvastuu ja tilaaminen palvelun tuottamisesta. Tilaajan ja tuottajan välistä toimintaa ohjataan sopimuksilla.

Tilaajana toimii julkinen taho, jonka vastuulla on palvelun tarpeen arviointi, järjestäminen ja rahoitus. Palvelun tuottaja voi olla julkinen sektori (valtio, kunta), kolmannen sektorin toimija (järjestö, yhdistys) tai yksityinen tuottaja. Toimintatapa edellyttää, että tilaajalla on asiantuntemusta palvelutuotannosta ja palvelujen tarpeesta. Palveluille on asetettava laatukriteerit ja tunnettava kustannusrakenne. Palvelun tuottajalta puolestaan vaaditaan tuotteistamisen ja liiketoiminnan osaamista. Palvelut tulee osata kuvata, hinnoitella ja markkinoida.

Tilaaja-tuottaja-toimintatapa mahdollistaa kunkin toimijan keskittymisen omaan ydinosaamiseensa, läpinäkyvyys lisääntyy ja vaikuttavuusajattelu ja kustannustietoisuus lisääntyvät. Toimintatapa mahdollistaa myös markkinamekanismien ja kilpailun hyödyntämisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

 

Kilpailuttaminen

 

Uudistunut hankintalaki (2007) velvoittaa kilpailuttamaan kaikki yli 50 00 euron arvoiset sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat. Kilpailuttaminen on voimakkaasti lisääntynyt sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Kilpailuttamisen tavoitteena on taata palveluiden saatavuus sekä mahdollisimman hyvä hinta-laatu-suhde sekä lisätä tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelujen läpinäkyvyyttä.

Hankintalaissa säädetään, miten kilpailuprosessi toteutetaan. Hankintapäätöksistä voi valittaa markkinaoikeuteen. Kilpailussa menestyminen edellyttää palveluntuottajilta kykyä tuotteistaa, hinnoitella ja markkinoida palvelujaan. Palvelun hankkijalta vaaditaan hyvää palvelutarjonnan tuntemusta ja hankintaprosessin hallitsemista.

Hankintayksiköt kuten kunnat voivat itse päättää, tuottavatko ne palvelunsa itse vai hankitaanko palvelut kilpailutuksen kautta ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.