Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Tuotteistaminen

Linkkejä ja vinkkejä:

Tuotteistaminen tarkoittaa työpajaympäristössä työpajan palvelujen määrittelemistä ja kuvaamista, täsmentämistä ja profiloimista. Se on työn näkyväksi tekemistä ja väline tiedon välittämiseen. Tuotteistaminen selventää sidosryhmille, mistä työpajatoiminnassa on kyse. Sen avulla saadaan toiminnan sisällöt ja merkitykset esille sekä kustannukset läpinäkyviksi.

Tuotteistamisen avulla parannetaan työpajan palvelujen läpinäkyvyyttä ja kehitetään palveluiden asiakaslähtöisyyttä.Tuotteistamisen tavoitteena on määritella pajatoiminnan sisältö ja tavoitteet, tehdä näkyväksi vaikuttavuutta, kustannuksia ja toimintatapoja.

Asiakkaita työpajoille lähettävät tahot, tilaajat ja rahoittajat, ymmärtävät tuotteistamisen avulla aiempaa paremmin pajatoiminnan mahdollisuudet ja hyödyt sekä toisaalta sen vaatimukset ja tarpeet. Tuotteistaminen on näin ollen yksi keino työpajatoiminnan tunnettavuuden kasvattamiseen.

Tuotteistaminen on investointi osaamiseen ja tulevaisuuteen. Sen tavoitteena on helpottaa valmennuspalveluiden tuottamista ja kehittämistä tarjoamalla valmentajille ja organisaatioille hyviksi havaittuihin käytäntöihin perustuvan tavan toimia. Tuotteistaminen on myös laadun kehittämistä. Kun palvelut ja toimintamallit on määritelty, niiden arviointi ja seuranta on helpompaa. Hyvät käytännöt, ja toisaalta taas jäykät ja huonosti toimivat toimintamallit pystytään tunnistamaan ja niitä voidaan parantaa ja kehittää edelleen.

Asiakkuus ja valmennusasiantuntemus tuottavat lopulta yksittäisen palvelutuotteen sisällön laajassa ja monimuotoisessa työpajakentässä. Tuotteistaminen jäsentää kehykset toiminnalle ja antaa ehdotuksen toimintamalliksi. Malli on tapauskohtaisesti joustava: tuotteistaminen ei estä luovaa toimintaa eikä asiakkaiden yksilöllistä kohtaamista.