Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Välityömarkkinat

Linkkejä ja vinkkejä:

Välityömarkkinat, Wikipedia

Välityömarkkinoilla tarjotaan työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoilla toimivia organisaatiota ovat mm. työpajat, sosiaaliset yritykset, sosiaalipalvelusäätiöt, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat.

Avoimia työmarkkinoita voidaan kuvata siten, että ne koostuvat työpaikoista, joiden palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellista tukea.

Välityömarkkinoilla tarjotaan aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan työmahdollisuuksien lisäksi työhön sijoittamista edistäviä ja työssä selviytymistä tukevia palveluja.

Työmarkkinatoimenpiteiden (työkokeilu) ja palkkatuetun työn tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille.

Aktiivisen sosiaalipolitiikan (esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta) tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille.

Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteet kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle ja aktiivisen sosiaalipolitiikan toimepiteet sosiaali- ja terveysministeriölle. (lähde TEM)