Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Organisaatiomalleja

 

 

Työpajan ylläpitäjänä voi olla kunta, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Suurin osa, noin 80-85 % työpajoista, on kuntien ylläpitämiä. Kunnan työpajat voivat kuulua hallinnollisesti sosiaali-, sivistys-, koulu- tai nuorisotoimen alaisuuteen. Katso myös työpajan rahoitus.

 

Säätiö

Säätiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Niiden toimintaa säätelee omien sääntöjen lisäksi myös säätiölaki ja -asetus. Säätiön tarkoituksena voi olla esimerkiksi työllisyyden hoitaminen, kuntoutuspalvelujen tuottaminen, kulttuurin tukeminen tai oppilaitoksen ylläpitäminen.

Säätiö perustetaan säädekirjalla tai testamentilla, jonka jälkeen perustajan velvollisuus osallistua sen toimintaan päättyy. Säätiön hallituksen tehtävänä on seurata, että säätiön toiminta ja rahoitus järjestetään tarkoituksen mukaisesti. Työllisyyden hoitoon erikoistuneiden säätiöiden perustajayhteisöinä toimivat useimmiten kunnat, mutta monissa säätiöissä on perustajayhteisöjen joukossa myös kolmannen sektorin järjestöjä.

Säätiörekisterin kotisivuilta löydät lisää tietoa säätiön perustamisesta ja rekisteröinnistä sekä säätiöitä koskevasta lainsäädännöstä. Linkki on oikealla olevassa palkissa.

 

Yhdistys

Yhdistys on tiettyä tarkoitusta varten perustettu organisaatio. Sen tarkoituksena voi olla esimerkiksi kulttuuritoiminta, sosiaalipalveuiden tuottaminen tai niiden tukeminen. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sekä sen omat säännöt että yhdistyslaki.

Yhdistysrekisteriin listataan aatteelliset yhdistykset, jotka on perustettu yhteisen aatteellisen tarkoituksen touteuttamiseen. Kyseessä on pääasiassa yleishyödylliset taloudelliseen voittoon pyrkimättömät yhteisöt.

Yhdistystieto -sivuistosta saat käytännön tietoa yhdistyksen perustamisesta ja toiminnasta.

 

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yksi monista yritystoiminnan organisointimuodoista. Se eroaa yleishyödyllisestä toiminnasta siinä, että osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen taloudellista hyötyä ja voittoa. Osakeyhtiön omistus jakautuu yhtiön osakkeiden määrien ja omistussuhteiden mukaan. Ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä käyttävät hallitus ja yhtiökokous. Yhtiökokous edustaa osakkeenomistajia ja hallitus vastaa osakeyhtiön operatiivisesta toiminnasta. Osakeyhtiön päivittäistä toimintaa johtaa palkattu hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

 

Koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymät ovat useiden kuntien yhteisesti omistamia koulutus- ja kehittämisorganisaatioita. Koulutuskuntayhtymien tavoitteena on yhteiskunnan ja työelämän koulutustarpeeseen vastaaminen osallistumalla koulutus- ja kehittämispalveluiden tuottamiseen.

Koulutusmuotoja ovat esimerkiksi ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus sekä nuorten työpajat.