Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaa valtionapua voidaan myöntää työpajatoiminnan kehittämiseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen sekä vakinaiseen työpajatoimintaan. Apua myönnettäessä sovelletaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työpajatoiminnan yleisistä perusteista ja suosituksista tekemää päätöstä.

 

Avustusta voidaan hakea:

  • työpajavalmentajien palkkamenoihin
  • työpajavalmentajien lyhytkestoisiin koulutusmenoihin
  • pajalaisten elämänhallintaa vahvistavien tai moniammatillisten palvelujen osaamiseen liittyviin palveluihin työpajan ostaessa tämän palvelun
  • materiaali- ja välinekustannuksiin
  • muihin perusteltuihin kustannuksiin

Valtionavustusta haetaan siitä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta, jonka alueella työpaja sijaitsee. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten kotisivuilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä voi hakea avustusta myös etsivän nuorisotyön ammattilaisen palkkaamiseksi.
 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön avustukset 

Työ- ja elinkeinoministeriö avustaa sosiaalisten yritysten toimintaa palkkatuen sekä työllisyyspoliittisen avustuksen muodossa.

Palkkatukea pitkäaikaistyöttömän, vaikeasti työllistyvän tai vajaakuntoisen henkilön työllistämiseen haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvien palkkauskustannuksiin voi saada tukea kaksi vuotta ja vajaakuntoisten kolme vuotta.

Palkkatuella palkattu henkilö voidaan sijoittaa työhön yritykseen, yhdistykseen, säätiöön tai yksityisen henkilön palvelukseen.

Työllisyyspoliittista avustusta haetaan ELY-keskuksesta. Sitä voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on selvittää työttömien työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä, ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua työmarkkinoille. Lisäksi avustusta myönnetään työttömille työnhakijoille tarkoitettujen uusien palveluiden kehittämiseen sekä työllisyyden ja työvoiman kehittämiseen tähtäävään toimintaan.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille tai säätiöille sekä uusosuuskunnan tai sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Avustusta voidaan myöntää viideksi vuodeksi.

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2565

 

Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

RAY jakaa avustuksia terveys- ja sosiaalialan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan sekä hankkeisiin. Toiminta-avustukset on jaettu yleisavustuksiin sekä kohdennettuihin toiminta-avustuksiin. Yleisavustukset kohdistuvat varsinaiseen järjestötoimintaan, ja kohdennetut toiminta-avustukset puolestaan järjestön toiminnan tietyn toiminnon erillismenoihin.

Yleisavustusten neljä peruskriteeriä ovat järjestön yhteiskunnallinen merkitys, toiminnan laatu, toiminnan laajuus, sekä taloudenhoito.

RAY:n avustukset