Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Hankerahoitus

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoitteena on kehittää osaamista ja palvelurakenteita työllisyyden edistämiseksi. ESR-tuella voidaan muun muassa ehkäistä syrjäytymistä sekä kehittää järjestelmiä, joiden avulla pyritään lisäämään työmarkkinoiden toimivuutta ja aktivoimaan kansalaisia työntekoon.

ESR myöntää rahoitusta kehittämistoimintaan ja -hankkeisiin. Työpajan koko toimintaa ei voida perustaa ESR-rahoituksen varaan, sillä sitä ei ole tarkoitettu toiminnan ylläpitoon vaan uusien toimintamuotojen etsimiseen, kehittämiseen ja levittämiseen. Rahoitus myönnetään tietylle ajanjaksolle.

ESR-rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut yhteisöt sekä niiden yhdistelmät. Tuen toivotaan hyödyttävän mahdollisimman laajaa kenttää. EU:n lisäksi hankkeessa edellytetään olevan myös muita rahoittajia. ESR-tukea ei kuitenkaan myönnetä kehittämishankkeeseen, joka saa myös valtionapua.

 

Raha-automaattiyhdistys RAY 

Myös Raha-automaattiyhdistys myöntää kehittämisrahoitusta projekteille. RAY:n avustuksia voidaan myöntää myös yleisavustuksena toiminnasta aiheutuviin menoihin, kohdennettuna toiminta-avustuksena tai investointiavustuksena.

RAY:n rahoituksen periaatteita ovat, että kilpailu ei saa vääristyä, eikä rahoitusta myönnetä julkisen sektorin toimintaan.