Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Kenelle työpajat on tarkoitettu?

Linkkejä ja vinkkejä:

Apua tulevaisuuden suunnitteluun:

Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinta ja urasuunnittelu

Opintoluotsi

Pajat paikkakunnittain Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuilta.

TE-palvelut

 

 

Työpajat tarjoavat eri ikäisille apua ja tukea koulutukseen ja työelämään kiinnitymisessä. Työpajan asiakkaita ovat esimerkiksi

- ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret

- työkokemusta kaipaavat nuoret

- opintonsa keskeyttäneet nuoret

- omaa alaansa etsivät nuoret

- työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet aikuiset

- työttömat työnhakijat

- pitkäaikaistyöttömät

- päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret ja aikuiset

- vajaakuntoiset

- maahanmuuttajat

Työpajojen asiakkuus rakentuu yleensä kolmesta erilaisesta asiakkuudesta. Työpajojen pääasiallisin tulonlähde ja toimintamuoto on työ- ja yksilövalmennuksen avulla toteutettavat palvelutuotteet, jolloin pajan varsinainen asiakas on valmennussuhteessa oleva valmentautuja. Palveluja ostavat viranomaistahot ovat työpajojen rahoituksen kannalta tärkein asiakasryhmä. Kolmas merkittävä osa työpajojen asiakkuudesta liittyy oikean työn tekemiseen, jolloin työpajojen asiakkaina ovat myös paikalliset yritykset ja yksityiset tuotannollisia palveluja ostavat asiakkaat. Tuotannollisen työn osuus työpajan rahoituksesta on yleisesti n. 30 %.