Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Valmennuspalveluiden ostajat

Työpajojen valmennuspalveluja ostavat yleensä kuntien työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimet, työ- ja elinkeinohallinto, työvoiman palvelukeskukset, Kela, Vakuutuskuntoutus VKK ry. ja monet kuntoutusorganisaatiot.

Työpajojen palveluja ostetaan joko suoraan sopimalla yksittäisen palvelun tuottamisesta tai solmimalla pajojen kanssa vuosittaiset ostopalvelusopimukset. Monet työpajatoimintaa harjoittavat organisaatiot osallistuvat myös palvelujen tuottamiseen liittyviin, eri viranomaisten järjestämiin tarjouskilpailuihin. Hankintalaki määrittää palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvät rahalliset kynnysarvot sekä sen mitkä tuottajatahot voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Kunnat voivat päättää palvelujen hankinnasta myös neuvottelumenettelyllä ilman kilpailutusta.

Työpajoille voidaan lähettää valmentautujia myös ilman palveluun suoraan kohdistuvaa korvausta. Näissä tapauksissa lähettäjä (esim. työ- ja elinkeinohallinto) ja pajan toiminnasta vastaava taho (esim. kunta) ovat sopineet kustannusten jaosta keskinäisellä sopimuksella.

 

Asiakkaita työpajoille lähettäviä yhteistyötahoja ovat työ- ja elinkeinotoimistot, sosiaalitoimi, Kela, TYP, terveydenhuolto, koulutoimi ja nuorisotoimi.

Työpajojen tarjoamia palvelutuotteita ovat esimerkiksi:
Kuntouttava työtoiminta, Työ- ja yksilövalmennus, Ryhmävalmennus, Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, Starttivalmennus, Työtoiminta

Valmennuspalveluiden ostaminen vaatii tilaajalta niiden tuntemusta ja perusteellista tietoa siitä, mitä ollaan ostamassa. Työpajoilta valmennuspalveluiden myyminen vaatii palvelujen kuvaamista ja liiketoiminnallista osaamista. Avoin keskustelu ja yhteistyö valmennuspalveluita tuottavien organisaatioiden ja ostajien välillä on tärkeää valmentautujien kannalta.

Lue lisää työpajan palveluista.

Lue lisää valmennuspalveluiden ostamisesta sekä tilaaja - tuottaja -toimintatavasta.