Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Työpajojen kumppanit

Työpajat ovat itsenäisiä organisaatioita, mutta toimivat usein osana moniammatillista verkostoa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. työhallinnon eri yksiköt, työvoiman palvelukeskukset, kuntien sosiaalitoimet, aikuis- ja nuorten psykiatriset palvelut, päihdepalvelujen eri yksiköt, KELA, paikalliset yritykset ja yhä enenevässä määrin myös eri koulut ja oppilaitokset. Työpajojen yhteistyöverkosto rakentuu paikallisten olosuhteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Työpajojen rooli moniammatillisessa yhteistyössä on tarjota toiminnallinen ja yhteisöllinen foorumi, jossa asiakkaiden tarpeiden mukaisia muita palveluja voidaan toteuttaa yhdistettynä työpajatoimintaan.