Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille. Sosiaalinen yritys ei poikkea muista yrityksistä; se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa. Sosiaalinen yritys voi toimia millä alalla tahansa. Se maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja on merkitty kaupparekisteriin.

Sosiaalisen yrityksen erityispiirteitä ovat, että sen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 % on vajaakuntoisia tai yhteensä vaajakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä ja että yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Vain rekisteriin merkityt saavat käyttää liiketoiminnassaan ja markkinoinnissaan sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta. Laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan vuonna 2004.