Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Verkostoyhteistyö avainasemassa

Työpajat sijoittuvat koulutuksen, työelämän, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välimaastoon. Työpajoissa tehtävän valmennuksen onnistuminen edellyttää aina moniammatillista verkostoyhteistyötä toimialan viranomaisten kanssa.

Pitkään työttömänä ja syrjäytymisuhan alla olevilla valmentautujilla on usein vaikeuksia hakeutua itselleen sopivien palveluiden piiriin. Lähettävien tahojen tehtävänä on ohjata heidät esim. työpajalle, jossa tavoitteena on saattaa heidät työmarkkinoille tai koulutukseen.

Työllistämispalveluita tarjoavat julkinen sektori (kunnat ja valtio), kolmas sektori (järjestöt ja yhteisöt) sekä yritykset. Palveluja toteutetaan myös tavallisessa työyhteisössä, kuntouttavassa laitoksessa, oppilaitoksessa tai sosiaalisen työllistämisen projektissa.

Aktiivisen sosiaalipolitiikan (kuntouttava työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta) tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä välityömarkkinoille tai avoimille työmarkkinoille siirtymiselle. Toimenpiteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

Aktiivinen työvoimapolitiikka on nimitys hallituksen toimenpiteille ja ohjelmille, joilla pyritään parantamaan työttömien työllistymistä. Termi aktiivinen viittaa siihen, että työttömän tilanteeseen pyritään puuttumaan suoraan eikä ainoastaan epäsuorasti esimerkiksi talouskasvua edistämällä. Aktiivisen työvoimapolitiikan ohjelmat ovat olleet merkittävässä asemassa erityisesti pohjoismaissa mutta ovat yleistyneet 1990-luvulla myös Euroopassa sekä paikoin Yhdysvalloissa. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteistä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Aktiivinen työvoimapolitiikka voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

  • Julkiset työvoimapalvelut kuten työ- ja elinkeinotoimistot, jotka auttavat työn etsinnässä.
  • Koulutusohjelmat joilla pyritään parantamaan osaamista.
  • Tukityöllistäminen joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.


Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteet kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle ja aktiivisen sosiaalipolitiikan toimepiteet sosiaali- ja terveysministeriölle. (lähde TEM)