Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Miten työpajalle pääsee?

Työpajalle tullaan useimmiten työ- ja elinkeinotoimiston, työvoiman palvelukeskuksen(TYP), kunnan sosiaalitoimen, oppilaitoksen tai jonkun muun tahon lähettämänä. Pajalle voi hakeutua myös itsenäisesti ottamalla yhteyttä suoraan työpajaan.

Mikäli työpajajakso kiinnostaa, kannattaa selvittää, millaista pajatoimintaa omassa lähiympäristössä on tarjolla. Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstöltä saa apua tarjonnan selvittämiseen ja pajalle hakemiseen. Myös ammatillisista oppilaitoksista ja peruskoulusta voi siirtyä pajalle jatkamaan opintoja silloin kun opiskelu tuntuu liian teoreettiselta tai on vaarassa keskeytyä.

Eräs mahdollisuus on opintojen suorittaminen yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa tai jonkin opintojen osan suorittaminen pajakoulussa.

Työpajalle tulevalta ei edellytetä aikaisempaa työkokemusta.